Advisering

IoT Juristen vindt het van belang dat u op een doeltreffende manier geadviseerd wordt. Bij ons staan uw belangen centraal en zijn wij super partijdig. Immers wij vertegenwoordigen maar 1 belang en dat is het belang van onze cliënt; dat is ons vertrekpunt. Vanuit daar zorgen wij ervoor dat u op een kwalitatieve, zorgvuldige, snelle en kosteneffectieve manier geholpen wordt. Wat wij doen, is kijken naar uw dossier. Vanuit daar beginnen wij met de dossieropbouw, want in juridische rechtspraktijk gaat het niet om wat u zegt, maar wat u zwart-op-wit kunt bewijzen. Zodoende kunnen sommige adviesen uitmonden in:

  • Procederen;
  • Onderling schikken;
  • Onderhandelen.

De bovenstaande uitkomsten worden ingevuld met een kansberekening. Soms kan het effectiever zijn om in de eerste instantie met de wederpartij een oplossing proberen te vinden. Vaak kijken rechters tevens naar de voorprocedure en daarbij letten zij op hoe u alvorens naar de rechter te stappen de zaak heeft getracht op te lossen. Ons doel is om u een oplossing te bieden die duurzaam van aard is. Wij zullen te allen tijde eerlijk en transparant met u hierover communiceren.