Analyseren

Desgewenst kunt u via de diverse contactmogelijkheden (website, telefoon, email en sociaal media) met ons een afspraak maken. Wanneer de afspraak plaatsvindt maken wij samen met u kennis en analyseren wij de zaak. Nadat wij samen met u het gesprek hebben gevoerd gaan wij kijken en inhoudelijk de zaak beoordelen. Dit doen wij om alle factoren mee te wegen bij de behandeling van de zaak en nog belangrijker om u in alle eerlijkheid de service te bieden waar u recht op heeft. Hierna krijgt u van ons een samenvattend bericht waarin wij de afspraken, mogelijkheden en uw wensen bevestigen.  

Samenvattend:

  • Alle belangrijke stukken die te maken hebben met uw vraag dient u mee te nemen;
  • U wordt in gelegenheid gesteld om het gehele verhaal aan ons voor te leggen;
  • Samen met u gaan wij kijken wat uw wensen zijn;
  • Na het gesprek beoordelen wij de zaak inhoudelijk en houden wij u op de hoogte over de gemaakte afspraken.

Analyse
U dient voor het analyse-gesprek de belangrijkste stukken mee te nemen. U krijgt de gelegenheid om het probleem waarmee u geconfronteerd bent aan ons uiteen te zetten. Wij zullen u vragen wat uw doelstelling is. Meestal hebben wij tal van vragen om de zaak echt scherp te krijgen. Al heen en weer pratende ontstaat een eerste globale en voorlopige analyse van uw zaak die wij aan het einde van het gesprek met u delen.

Uiteraard kunnen wij in zo’n korte tijd alleen een voorlopige eerste indruk van uw zaak, uw positie en uw kansen geven, maar de ervaring leert dat het u veel informatie oplevert en greep geeft op uw zaak en de manier waarop met uw probleem om te gaan.

Kosten en verplichtingen
Het analyse-gesprek is gratis (onafhankelijk van de duur ervan). Daarnaast is het tevens geheel vrijblijvend. Dit betekent dat het u vrij staat om desgewenst een ander jurist in te schakelen (buiten ons kantoor).

Omgaan met de door u geleverde stukken
Wij zijn niet enkel (wettelijk) verplicht tot geheimhouding maar wij maken het onszelf tevens tot een plicht om al u gegevens met hoge mate van verantwoordelijkheid correct te beveiligen en op te slaan.

Wij zijn tot geheimhouding verplicht van alles dat door u aan ons wordt toevertrouwd. Wij hebben als advocaat ook een “verschoningsrecht”: zelfs als wij onder ede door een rechter worden gehoord kunnen wij niet worden gedwongen verklaringen over u of uw zaak te geven. Hierop bestaat echter sinds een aantal jaren wel een uitzondering, zie hier