Bestuursrecht
Bestuursrecht

Bestuursrecht

 

Bestuursrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht
Bestuursrecht

In het bestuursrecht staat de rechtelijke verhouding tussen de overheid en burger centraal. Het gaat hierbij om handelingen van bestuursorganen tegenover burgers omtrent het procesrecht waarbij een burger hiertegen in kan gaan. Wanneer een burger tegen een handeling of een beslissing in kan gaan heeft te maken of het betreffende besluit of handeling tot hem of haar is gericht, dit wordt ook wel een beschikking genoemd.

De inhoud van een beschikking kan uiteenlopen, denk hierbij aan een woonvergunning, visvergunning, milieuvergunning, belastingaanslagen, verstrekken van een uitkering, verstrekken van een visum, toekenning van een diploma en de afgifte van een diploma. Al deze beschikkingen zijn individueel en dus tot een burger gericht. Een bestuursorgaan zal bij het nemen van een besluit in overeenstemming moeten handelen met de wet en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt gedoeld op het feit of een bestuursorgaan een besluit zorgvuldig en evenredig heeft genomen, en of het besluit gemotiveerd is genomen. Daarnaast kan het zijn dat een burger niet gehoord is of oneerlijk is behandeld bij het nemen van een besluit.

Komt het bestuursorgaan tot de conclusie dat een burger geen recht heeft op een aanvraag, dan kan de burger binnen een bepaald termijn (meestal 6 weken) gemotiveerd in bezwaar tegen het besluit. Het bestuursorgaan zal dan opnieuw naar de aanvraag moeten kijken en hierop een beslissing moeten geven.

Mocht je vragen hebben over een specifieke kwestie of heb je hulp nodig bij een bezwaarschriftprocedure? Onze juristen kunnen je verder op weg helpen. Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@iotjuristen.com of contactformulier

Rechtsgebieden


 

Informatie


 

Contact


 

         IoT Juristen
         Atoomweg 10 (DPF 107-R)
         9743 AK Groningen

+31 6 28 81 88 80

Contact


 

IoT Juristen
Atoomweg 10 (DPF 107-R)
9743 AK Groningen

+31 6 28 81 88 80