Skip to content
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht

 

Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Arbeidsrecht
Als we het hebben over het arbeidsrecht dan gaat het met name over de verhouding tussen een werkgever en een werknemer. De meeste afspraken tussen een werkgever en een werknemer worden vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. In een arbeidsovereenkomst worden afspraken vastgesteld met bet betrekking tot: werktijden, proeftijd, functie, salaris, opzegtermijn en vakantiedagen. Verder regelt het arbeidsrecht ook de cao-afspraken. Al deze regels zijn opgenomen in boek 7 van het burgerlijke wetboek. Het arbeidsrecht is in het leven geroepen door de wetgever ter bescherming van de zwakke positie van de werknemer tegenover de sterke positie van de werkgever. Het arbeidsrecht verplicht de werkgever bijvoorbeeld het salaris van de werknemer op tijd te betalen en een bepaalde rust tijd te geven. Zo zijn er tal van rechten en plichten waaraan een werkgever zich dient te houden.   
 
Ontslagrecht 
Verder regelt het arbeidsrecht ook het ontslagrecht. Het ontslagrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht waarin geregeld is welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In het ontslagrecht is geregeld hoe werknemers ontslagen kunnen worden en welke routes werkgevers dienen te bewandelen. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd loopt van rechtswege af. Hiervoor hoeft een werkgever niets te doen, behalve aan te geven aan de werknemer dat zijn contract niet verlengd wordt. Echter als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan gelden er andere regels. Een werknemer met onbepaalde tijd contract kan niet zomaar worden ontslagen tenzij het om een ontslag op staande voet gaat waarbij er sprake is van een dringende reden. Echter op het moment dat er een conflict ontstaat tussen een werknemer en een werkgever dan dient men de regels van het ontslagrecht te volgen. Werkgevers kunnen via verschillende routes een ontslag aanvragen. Er zijn twee routes die werkgevers kunnen bewandelen via het UWV of de kantonrechter. Ontslag via het UWV kan alleen indien er sprake is van bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. Naast het UWV kunnen werkgevers ook een ontbindingsprocedure via de kantonrechter starten. Hierbij kan een werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden op grond van een van de ontslaggronden.
 
Werkgevers en werknemers kunnen er ook voor kiezen om middels een vaststellingsovereenkomst met wederzijds goedvinding uit elkaar te gaan. Hiervoor hebben partijen geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter en is het meest voordeligste route voor partijen. In de praktijk wordt er dan ook vaak hiervan gebruik gemaakt door partijen.
 
Mocht je vragen hebben over een specifieke kwestie of heb je hulp nodig bij een arbeidsconflict? Onze juristen kunnen je verder op weg helpen. Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@iotjuristen.com of contactformulier

Rechtsgebieden


 

Informatie


 

Contact


 

Rechtsgebieden


 

Contact


 

IoT Juristen
Vondellaan 77 (701)
9721 LC Groningen

+31 6 28 81 88 80