Huurzaak succesvol afgerond!

Naar aanleiding van een blog van 29 januari 2019 over het ontruimen van een huurder door overlast hebben wij een soortgelijke zaak binnengekregen van een vastgoedbedrijf (Hierna: cliënt) die kamers verhuurt aan studenten.

Feiten:
De huurder huurt al een aantal jaar een kamer bij cliënt, door de jaren heen zijn er een aantal incidenten voorgekomen die veelal te maken hadden met achterstallig huur van maximaal twee maanden. Het laatste jaar is de achterstallige huur opgelopen tot 4 maanden, daarnaast is de politie er een aantal keren aan te pas gekomen voor overlast dat gepaard ging met geweld.

Gang van zaken:
Client heeft ons gevraagd wat de mogelijkheden zijn om de huurder eruit te kunnen zetten.

Zoals in de blog van 29 januari 2019 aangegeven, heeft de verhuurder het recht om een huurder eruit te zetten als er sprake is van achterstallig huur van meer dan 3 maanden en als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de huurder waardoor het niet meer mogelijk is om de huurovereenkomst in stand te houden.

Advies IoT Juristen:
Kijkend naar de bovenstaande voorwaarden en feiten zou cliënt de huurder eruit kunnen zetten met instemming van de rechter. Anders dan de uitspraak van de rechter in de blog van 29 januari 2019 hebben wij cliënt geadviseerd om in gesprek te gaan met de huurder om een laatste mogelijkheid te bieden het openstaande bedrag te betalen. Daarnaast uit te leggen dat het beter is om naar een andere woning te zoeken, gezien de incidenten waar huurder bij was betrokken.

De huurder besefte dat dit zijn laatste mogelijkheid was om niet naar de rechtbank te hoeven en escalatie te voorkomen. De huurder heeft aangegeven de huurovereenkomst te willen ontbinden en het resterende bedrag over te maken. Door de medewerking van de huurder heeft cliënt aangeboden om te helpen bij het vinden van een gepaste woonruimte.

Zoals u kunt lezen kiezen wij ervoor om een minder ingrijpende middel te gebruiken om tot het gewenste resultaat te komen. Het is een methode die medewerking nodig acht van alle betrokken partijen. Het komt natuurlijk ook voor dat er een partij niet mee wilt werken, dan is naar de rechter stappen niet meer te vermijden met alle gevolgen van dien.

Ben jij een verhuurder en heb je problemen met je huurder; of ben jij een huurder die problemen heeft met de verhuurder? Neem dan contact op met een van onze juristen voor een vrijblijvend gesprek!


Afbeelding: Bernard Hermant