Is minen van Bitcoin aan te merken als ‘bron van inkomen’ in Box 1?

Sinds 2016 dient men vermogensbelasting te betalen over de waarde van Bitcoin en co. Weliswaar dien je deze op te geven in Box 3 van je belastingformulier onder “sparen en beleggen” echter kan dit een aanzienlijk bedrag vormen. In een brief aan de Tweede Kamer geeft Menno Snel (staatsecretaris van Financiën) een antwoord op de vraag of gemined Bitcoin als inkomen kan worden aangemerkt.

Cryptvaluta is een nieuw fenomeen waarbij het een en ander in de financiële zin anders vormgegeven dient te worden. Zowel banken, rechtspraak als overheden weten niet zo goed hoe zij met dit fenomeen dienen om te gaan.

Minen is bron van inkomen?

Minister verdeelt deze vraag in twee subgroepen: Ondernemers en Natuurlijke personen.

Ten aanzien van: Natuurlijke personen

Ten aanzien van natuurlijke personen kan minen niet worden gezien als bron van inkomen.  Minister geeft aan: op de vraag hoe de Belastingdienst omgaat met het zogenoemde “minen” en handel van cryptovaluta is het van belang om te kijken of ten aanzien van die activiteiten in de fiscale zin al dan niet sprake is van een “bron van inkomen”

Als voorbeelden ten aanzien van “bron van inkomen” noemt de minister de winst uit ondernemingen of resultaat uit overige werkzaamheden.

“In de jurisprudentie is uitgemaakt dat geen sprake is van een bron van inkomen in geval van een speculatieve transactie en als het eindresultaat niet beïnvloedbaar is door de verrichte arbeid. Dat geldt ook voor de handel in cryptovaluta. Als daarentegen structureel positieve resultaten worden behaald die kunnen worden verklaard door arbeid van belanghebbende die verder gaat dan de arbeid die met speculatie samenhangt, is wel sprake van een bron van inkomen”.

De belastinginspecteur zal dan aan de hand van de feiten en omstandigheden gaan beoordelen of al dan niet sprake is van inkomen. In beginsel zal bij een natuurlijk persoon niet snel sprake zijn van een bron van inkomen ten aanzien van minen van Bitcoin.

Ten aanzien van: Ondernemingen

Minister geeft hierbij aan dat op grond van Wet op de vennootschapsbelasting 1969 een BV met zijn gehele vermogen een onderneming drijft. Dit betekent dat het minen en de aankoop van cryptovaluta zich in de winstsfeer afspelen. De resultaten daarvan moeten volgens goed koopmansgebruik in aanmerking worden genomen.

Conclusie

Vroeg of laat zal men in het kader van passend regulieren een met een beleid moeten komen over hoe men naar het fenomeen cryptovaluta kijkt. Als het aangemerkt kan worden als een valuta dan zullen alle beginselen die in de Wet – en regelgeving zijn benoemd ten aanzien van valuta tevens van toepassing zijn op cryptovaluta. Denk hierbij aan koersschade conform artikel 6:119 jo. 6:125 bij (te) laat of niet nakoming van levering van cryptovaluta. Al met al kunnen wij op dit moment zeggen dat minen van Cryptovaluta niet aangemerkt kan worden als “bron van inkomen”