Mag mijn werkgever zomaar mijn arbeidsduur verminderen?

We krijgen vaak de vraag van werknemers of het de werkgever toegestaan is om eenzijdig de aantal overeengekomen werkuren die in het contract zijn opgenomen te verminderen. Met betrekking tot werkuren en verminderen van aantal werkuren gelden voor zowel de werkgever als de werknemer rechten en plichten. In deze blog zal ik uiteenzetten welke rechten en plichten dat zijn.

Hoofdregel

Hoofdregel is dat een werkgever niet zomaar de aantal werkuren die vastgelegd zijn in een arbeidsovereenkomst mag verminderen, tenzij je daarmee instemt. Als werknemer ben je dan ook niet verplicht om hiermee akkoord te gaan, want immers afspraak is afspraak. Het staat natuurlijk zowel de werkgever als de werknemer vrij om in goed overleg de overeengekomen uren te wijzigen. Echter mag de werknemer niet zomaar eenzijdig dit beslissen.[1] Wanneer je werkgever je arbeidsuren eenzijdig vermindert zonder dit te overleggen met jou, dan kun je dit het schriftelijk aan hem laten weten dat je daar niet mee instemt. Je moet je beschikbaar stellen voor de overeengekomen uren en dit kenbaar maken aan je werkgever.

Oproep contract

In praktijk bieden werkgevers vaak een nul-uren contract aan werknemers. Als je een nul-uren contract hebt dan kan je worden opgeroepen door je werkgever om te komen werken op een bepaalde dag. Je werkgever is verplicht om je tenminste drie uur salaris uit te betalen. Stel je voor dat je opgeroepen wordt om te komen werken voor een klusje waarbij je binnen één uur al klaar bent met je werk, dan is je werkgever alsnog verplicht om je uit te betalen voor drie werkuur.

Vier-uren contract

Als je een contract hebt voor vier uur per week dan is je werkgever verplicht om je dan ook voor vier uur per week in te roosteren. Maar stel je voor dat je afgelopen drie maanden of langer opeens 40 uur in de week hebt gewerkt. Dan wordt de omvang van je arbeidsuren geacht 40 uur per week te zijn i.p.v. vier uur per week. Je werkgever kan zich dan niet beroepen op de vier overeengekomen uren. Dit wordt rechtsvermoeden van de arbeidsduur of de arbeidsomvang genoemd.

Uitzondering

Het is een werkgever toegestaan om eenzijdig de aantal overeengekomen arbeidsuren van de werknemer te verminderen als er sprake is van uitzonderlijke situatie(s). Dat kan het geval zijn wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De werkgever dient dan ook aannemelijk te maken, dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. In de wet staat niet duidelijk wat er onder zwaarwegende bedrijfsbelangen valt, omdat het per onderneming verschilt. Echter uit de rechtspraak kan wel afgeleid worden wat er onder het begrip ‘zwaarwegende bedrijfsbelang valt’.[2] Zo blijkt er uit de rechtspraak dat er onder het begrip zwaarwegende bedrijfsbelang economische, technische en operationele belangen van een bedrijf kan vallen. De werkgever zal moeten aantonen dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelang en dat deze zwaarder weegt dan het belang van de werknemer.

Heeft u vragen met betrekking tot uw arbeidsuren of met betrekking tot dit onderwerp! Neem dan gerust contact op met een van onze juristen. Wij staan u graag te woord.


[1] https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBAMS:2018:5052

[2] https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:RBNNE:2018:2033

Photo by Headway on Unsplash