Wat is een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst)?

De beëindigingsovereenkomst is een overeenkomst waarin werkgever en werknemer in onderling overleg het dienstverband beëindiging en de voorwaarden vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

De werknemer heeft het recht om deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijk, aan de werkgever gerichte, verklaring te ontbinden. Dit is dwingend recht, hetgeen inhoudt dat het niet toegestaan is om hiervan af te wijken en elk beding waarbij het recht wordt uitgesloten of beperkt nietig is. De werkgever moet in de vaststellingsovereenkomst de bedenktijd opnemen. Als hij dit niet doet, bedraagt de bedenktijd niet twee, maar drie weken. Gedurende deze termijn kan de werknemer zonder opgaaf van redenen schriftelijk de gesloten overeenkomst ontbinden.   Wat vaak ook voorkomt in een vaststellingsovereenkomst is de finale kwijting. De finale kwijting houdt in dat de werkgever en werknemer afspreken dat zij niets meer van elkaar te vorderen hebben. De finale kwijting kan als volgt geformuleerd worden: de werkgever en werknemer hebben na de financiële afrekening die voortvloeien uit overeenkomst niet meer van elkaar te vorderen. Met andere woorden, zij verlenen elkaar finale kwijting. 

De vatstellingsovereenkomst dient schriftelijk te worden aangegaan. Een vaststellingsovereenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding.  Hierbij is vereist dat de wil en verklaring overeenstemmen met elkaar.  Wanneer er sprake is van een wilsgebrek kan de werknemer de vaststellingsovereenkomst vernietigen.  De wet kent vier wilsgebreken: bedrog, dwaling, misbruik van omstandigheden  en bedreiging. De instemming van de werknemer met de vaststellingsovereenkomst dient eveneens duidelijk en ondubbelzinnig te zijn. De werkgever moet voorkomen dat de werknemer zich onder druk gezet voelt om in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst, terwijl hij onvoldoende heeft kunnen overzien welke gevolgen de beëindiging van de arbeidsovereenkomst  voor hem heeft. Daarnaast moet de werkgever de werknemer de mogelijkheid bieden om zich door een jurist of een advocaat te laten bijstaan.

Waar moet ik op letten bij een vaststellingsovereenkomst? 

Hieronder staan een aantal punten waar u uw vaststellingsovereenkomst aan kunt toetsen. Het advies is teken uw vaststellingsovereenkomst niet, want u bent niet verplicht om te tekenen.

Checklist vaststellingsovereenkomst

 • Ontslagvergoeding
 • Reden van beëindiging 
 • Opzegtermijn  
 • Recht op WW
 • Initiatief werkgever 
 • Geen dringende reden
 • Finale kwijting
 • Bedenktermijn 
 • Vrijstelling van werk
 • Concurrentiebeding/relatiebeding
 • Getuigschrift
 • Kosten juridisch advies
 • Geen verrekening opleidingskosten

Heeft u een vaststellingsovereenkomst gekregen van uw werkgever en wilt u deze laten controleren? Neem dan gerust contact op met een onze juristen voor een vrijblijvend gesprek. Wij staan u graag te woord!