AFM ziet geen gevaar in beleggingen met crypto

Onlangs heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten) een marktonderzoek laten uitvoeren over consumenten die in crypto’s hebben geïnvesteerd. In dit artikel lees je over wat de bevindingen van de AFM zijn en hoe zij het gebruik en in bezit hebben van Bitcoins en alternatieve cryptocurrencies beoordeelt.

AFM concludeert in het rapport “Investeringen in crypto’s in Nederland”[1]dat de opkomst van crypto’s in 2017 nog steeds speculatief is. Dat is echter vooralsnog niet zorgwekkend. Uit het rapport blijkt dat in Nederland ca. 500.000 consumenten crypto’s bezitten. Deze consumenten gaan beheerst om met de investeringen. Vaak stappen mensen met een klein bedrag in. Zij doen dit met eigen geld en zijn zich bewust van de risico’s die samenhangen met de investering in cryptovaluta. Volgens de AFM stappen meeste consumenten met hetzelfde doel als deelname aan een loterij. De consumenten die crypto’s aanschaffen hopen met een klein bedrag de Jackpot te winnen, als hun aangeschafte munt in waarde stijgt, zoals dat het geval was tijdens de “cryptokoorts” acht maanden terug.

Ook volgt uit het rapport dat men in grote mate aan investeringen doet vanwege extrinsieke motivatie. Zo benoemd het rapport dat “Cryptoinvesteerders die begin 2018 zijn ingestapt doen dat in toenemende mate om snel geld te verdienen en omdat vrienden en kennissen ook instappen.” Opmerkelijke aan deze groep van investeerders is dat zij vertegenwoordigd wordt door jonge beleggers die meer risico’s durven te nemen.

AFM benoemt tevens in het rapport dat “crypto’s vatbaar zijn voor cybercrime.” Door een hack van een computer kunnen de crypto’s van de slachtoffers worden gestolen. Echter wat men vergeet bij te vermelden is dat bij dergelijke hack, ook net zo goed de bankgegevens van de slachtoffers gestolen kunnen worden. Het ligt in die zin aan de consument zelf om  voorzorgmaatregelen te nemen, die een potentiële hack kunnen voorkomen.

AFM concludeert dat de ontwikkelingen in de cryptowereld zich bijzonder snel voortzetten. “Tot slot gaan de ontwikkelingen bijzonder snel. De beweging van de markt en in- en uitstroom van beleggers gaan sneller dan wat in andere markten gebruikelijk is. De situatie kan snel veranderen, waardoor de AFM de komende tijd aandacht zal blijven schenken aan de cryptomarkt”.

Wat hier duidelijk naar voren komt, is dat instituten langzamerhand meer aandacht schenken aan de informatievoorzieningen omtrent alternatieve beleggingen. Men is te voorbarig met het trekken van conclusies, zoals voorheen. Immers vaak worden argumenten naar voren gebracht als “de procentuele stijgingen zijn onnatuurlijk”. Het is vreemd dat men ontziet wat de onderliggende waarde van de crypto’s bepaalt. Men gaat vaak hieraan voorbij. Ze kijken allen wat subjectief geprojecteerd wordt op een grafiek. Ze geven vaak aan dat de onnatuurlijke stijgingen te maken hebben met manipulatie. In de praktijk blijkt echter dat deze stijgingen verre van onnatuurlijk zijn. Laten wij eens kijken naar hoeveel procent de meest waardevolle bedrijf in de wereld aan procentuele stijgingen heeft gezien. Hierbij denk ik direct aan Amazon. Als je op 15 mei 1997 $1.800,- in Amazon had gestoken, dan was de waarde van jouw investering op het moment van schrijven van dit artikel (vrijdag 3 augustus 2018) $2.187.948,- (omgerekend €1.889.000,-). Dat is een groei van 121.552,67%.[2] Waarom zou een Retailbedrijf zoveel waard kunnen zijn?

Waarom zou Bitcoin die “geen fysieke bestaan heeft”, maar met een achterliggende gedachte die meer mogelijkheden aan de consumenten biedt, dan wij van de traditionele financiële instellingen gewend zijn, niet een waarde verdienen die het op dit moment geniet? Hierover volgen in toekomst meerdere blogs op onze website. Volg ons op Facebook, Twitter of Instagram om op de hoogte te blijven van onze nieuwe publicaties.

Heb je vragen inzake advies voor acceptatie van crypto’s voor jouw bedrijf of vragen over de voor- en nadelen daarvan? Neem dan gerust contact met ons via het contactformulier. Onze juristen kunnen jouw van advies voorzien omtrent dit onderwerp.


[1]Autoriteit Financiële Markten (AFM), Investeringen in crypto’s in Nederland, 26 juli 2018

[2]Amazon heeft in 1998 en 1999 drie aandeel splits gehad, waardoor de aandelen die de aandeelhouders in bezit hadden eerst verdubbeld werden, dan verdriedubbeld werden en vervolgens weer verdubbeld werden. Dus als een aandeelhouder in 1997 100 aandelen van Amazon had gekocht, bezat de aandeelhouder in juni 1998: 100×2= 200 aandelen; in januari 1999: 200×3= 600 aandelen; en in september 1999: 600×2= 1.200 aandelen. Daarmee zou een investering van $1.800,- in 1997 uitkomen op een waarde van $2.187.948 in 2018.