Vakantiegeld in tijden van Corona. Hoe zit dat?

Door het coronavirus hebben het veelal werkgevers het financieel lastig. Met name als het gaat om het “uitbetalen van het vakantiegeld”. In deze blog zal ik uiteenzetten of een werkgever het vakantiegeld op later moment mag uitbetalen of helemaal niet.

Hoofdregel

Wettelijk gezien heeft iedereen recht op 8% vakantiegeld van zijn of haar salaris. Soms kan het voorkomen dat er in een cao een hoger percentage is afgesproken. Maar wettelijk gezien krijg iedereen 8% vakantiegeld van zijn of haar bruto jaarsalaris. Nu terug naar de hoofdvraag mag een werkgever “weigeren het vakantiegeld uit te betalen” of op een later moment uitkeren? In beginsel mag de werkgever niet weigeren om het vakantiegeld uit te betalen. In de wet staat namelijk dat de werkgever verplicht is om één keer per jaar het vakantiegeld uit te keren. 

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Het vakantiegeld wordt normaliter eind mei of begin juni uitbetaald.[1] Dit betekent dat het vakantiegeld een keer per jaar opeisbaar is, berekenen over de periode van 1 juni t/m 31 mei. Het kan ook voorkomen dat er in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat het vakantiegeld vaker en op een ander tijdstip uitbetaald kan worden of dat het in mei en december wordt uitbetaald, zolang het maar één keer per jaar uitbetaald wordt. Indien het arbeidsovereenkomst voor de datum van het uitbetalen eindigt, dan is de werkgever het vakantiegeld direct verschuldigd over het verdiende loon.

Uitzondering

Op de hoofdregel is een uitzondering van toepassing dat wil zeggen dat als de werkgever het kan aantonen dat het financieel heel slecht gaat met het bedrijf dan mag hij het vakantiegeld uitstellen tot een later moment. De werkgever kan ook ervoor kiezen om het vakantiegeld in termijnen uit te betalen als het echt niet anders kan. Als werknemer mag je dit weigeren, je bent niet verplicht dit te accepteren.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

Daarnaast kunnen werkgevers een beroep doen op tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werk behoud. Hierdoor krijgen werkgevers dan een tegemoetkoming van 90% voor het personeel en de loonkosten. Dat wil zeggen dat werkgevers ook een compensatie krijgen in de opbouw van het vakantiegeld.[2] Dus het is niet zo dat de werkgevers geen geld hebben.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp of over het uitbetalen van het vakantiegeld? Onze juristen kunnen je verder op weg helpen. Neem voor meer informatie contact met ons op via: info@iotjuristen.com of contactformulier


[1] Artikel 17 WML

[2] https://wetten.overheid.nl/BWBR0043340/2020-05-05