6 vragen over de halvering van Bitcoin

In deze blog zal ik antwoord geven op zes vragen die te maken hebben met de zogenaamde halvering van Bitcoin. Voor meer informatie over wat Bitcoin is en welke positie die bekleedt in de huidige economisch juridische rechtsverkeer verwijs ik u naar de volgende blogs:

1 Hoezo halveren? 

Halveren (halving) is een halvering van de beloning voor mijnwerkers voor het toevoegen van een nieuw blok aan de blockchain. Satoshi Nakamoto (maker van Bitcoin) legde programmatisch halveringen op het bitcoin-netwerk. Dit zorgde ervoor dat de Bitcoin om de 210 duizend blokken de beloning voor de mijnwerkers ging minderen. Aangezien ieder 10 minuten één blok aan de blockchain wordt toegevoegd, vindt de halvering ongeveer ieder vier jaar plaats. Deze halvering gaat door tot het moment waarop de 21 miljoen munten zijn gedolven.

2 Hoe vaak is er gehalveerd?

In het Bitcoin-netwerk werd tweemaal gehalveerd: 28 november 2012 en 9 juli 2016. Voor 28 november 2012 werden Bitcoin-miners voor ieder blok die zij aan de blockchain toevoegden met 50 Bitcoins beloond. Na de eerste halvering, daalde de vergoeding naar 25 Bitcoins en na de tweede tot 12,5 Bitcoins.

3 Wanneer vindt de volgende halvering plaats?

Bitcoin-delvers voegen ongeveer elke 10 minuten een nieuw blok aan het netwerk toe. Volgens de verwachtingen vindt de volgende halvering rond blok 630.000 plaats. Met de huidige berekening zal deze rond mei 2020 zijn. Het gevolg van de halvering is dat de beloning van miners van 12,5 Bitcoins naar 6,25 Bitcoins per blok gaat.

4 Waarom moeten we halveren?

De belangrijkste taak van de halvering is om de emissie van cryptocurrency te beheersen en de inflatie ervan te beteugelen. Zelfs voordat de eerste halvering in 2012 plaatsvond, legde de maker van Ethereum Vitalik Buterin zijn behoefte uit door bitcoin te vergelijken met goud: 
“De goudreserves in de wereld zijn beperkt en met elke gedolven gram wordt het steeds moeilijker om het resterende goud te krijgen. Als gevolg van zo’n beperkt aanbod heeft goud al meer dan zesduizend jaar de waarde behouden van een internationaal ruil- en accumulatiemedium, en er is hoop dat Bitcoin hetzelfde zal doen.”

5 Hoe beïnvloedt halvering mijnbouw en mijnwerkers?

Om de stabiliteit van het netwerk te garanderen, heeft de maker van Bitcoin ervoor gezorgd dat, met een eventuele afname van de mijnactiviteit, de complexiteit ook zal gaan afnemen. Wanneer sommige mijnwerkers dan besluiten om na het halvering de winning van de munten als onrendabel te bestempelen en daarmee stoppen met het delven van de munten dan zal de indicator voor mijnmoeilijkheid ook gaan dalen. Dit betekent dat de intervallen waarmee nieuwe blokken aan de blockchain worden toegevoegd gelijk zullen blijven en dat de transactieverwerkingssnelheid niet zal lijden onder het vertrek van een aantal mijnwerkers.

Daarnaast wordt de winstgevendheid van Bitcoin delving ook beïnvloed door de prijs en het volume van transacties in het netwerk: als deze indicatoren hoog genoeg zijn, zal het negatieve effect van een daling van de beloning voor mijnwerkers minder zichtbaar zijn.

6 Hoe beïnvloedt halveren de prijs van Bitcoin?

De eerste twee halveringen in het Bitcoin-netwerk gingen gepaard met een grotere volatiliteit van de munten. Bij de eerste halvering steeg de waarde van de munten van $11 naar $1.100 met een daling naar $200. Bij de tweede halvering steeg de waarde van $230 naar $20.000 – en vervolgens een daling naar $3.300. Over de impact van de derde halvering op de prijs van de Bitcoin zijn de meningen van experts verdeeld. Sommigen verwachten groei, anderen verwachten geen significante veranderingen.

Digital Asset Research is van mening dat Bitcoin in mei 2020 zou kunnen stijgen tot $ 60.595 per munt. De aanname is gebaseerd op een analyse van het gedrag van de prijs van Bitcoin in cycli tussen eerdere halveringen.  Het bleek dat aan het einde van de cyclus groei als gevolg van een toenemende vraag naar cryptocurrency piekwaarden bereikt met als gevolg een nieuwe historisch maximum.

De Duitse bank Bayerische Landesbank kwam tot de conclusie dat Bitcoin door de aanstaande halvering goud kan benaderen in een dergelijke indicator als de verhouding tussen aandelen en groei (Stock-to-Flow, S2F). S2F voor goud is 58 en tegen mei 2020 zal het niet veel meer zijn, terwijl het voor Bitcoin zal stijgen van 28,5 naar 53, wat de munt mogelijk zal maken voor een prijs van $ 90.000 per munt. Als het door de specialisten van de bank voorgestelde model correct is, zal halvering van 2024 de kracht van Bitcoin vergroten tot een ongekende hoogte: een niveau van meer dan $100.000.


Afbeelding: Dmitry Demidko